Kiss/Kidd syndroom

Kinderen krijgen snel de ADHD stempel of worden betiteld als huilbaby. Echter speelt er in 80% van de gevallen iets heel anders, namelijk het Kiss/Kidd syndroom.

Kiss Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen.

Dit brede Duitse begrip kan vertaald worden met: Kopgewrichten, invloed op Storingen in de Symmetrie. Het KISS- Syndroom wil zeggen dat er stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby kunnen ontstaan ten gevolge van functiestoornissen in de bovenste nekgewrichten. Deze functiestoornissen kunnen ontstaan omdat het nekje geblesseerd raakt tijdens het geboorteproces.

De asymmetrische ontwikkeling van de KISS-baby gaat dikwijls gepaard met excessief, ontroostbaar huilen. Beide symptomen kunnen zich echter ook apart manifesteren. Het huilen is het meest tragische of het meest storende voor de baby maar ook voor het hele gezin.

Omdat een asymmetrische baby zich dikwijls onopvallend “normaal” gedraagt valt het KISS-syndroom “asymmetrie” niet zo gauw op en kan zich sluipend in het bewegingsapparaat ontwikkelen. Juist daarom moeten de ouders extra aandacht geven aan de lig- en zithouding van de baby. Een constante zelfde (ook kleine) scheve lig houding is een waarschuwing.

Klachten in de onderrug kunnen nekklachten geven en omgekeerd. Er is bovendien een directe relatie tussen wervels in de nek/ bovenrug en de onderrug. Volgens vaste patronen leiden orgaanklachten (darm-, maag-,galblaas- en andere klachten) tot het scheeftrekken van wervels. De scheve wervels blokkeren de energiedoorstroming en kunnen bv. de darmklachten verergeren.

Enkele symptomen Kiss

Het ontstaan van het KISS-syndroom is kan ontstaan bij:

Tang-/vacuümverlossing, verkeerde ligging in de baarmoeder, keizersnede, twee-/meerlingen, langdurig bevalling, zeer snelle bevalling, val op het hoofd (ook na de zuigelingentijd).

Matige zuig- en slikreflex, overgeven (reflux), veel (ontroostbaar) huilen, 'hoog huilen’, slecht slaapritme, overstrekte lighouding, afgeplat achterhoofd, scheef hoofdje met kale plek aan één kant, scheef rugje, heup- ontwikkelingsstoornis, één kant van het lichaam beweegt minder, wil zeer vroeg gaan staan, wordt niet graag geknuffeld, slaat het kruipen over, gaat te vroeg lopen, soms met 7 maanden, struikelt en valt vaak, is erg druk en onrustig, achterstand in spraakontwikkeling, klaagt vaak over hoofdpijn, kan zich slecht concentreren.

Enkele symptomen Kidd

Grove en fijne motoriek ontwikkelen zich matig, matige of slechte houding, veel struikelen/vallen, snel vermoeid / altijd hangen op alles, gauw ontstemd, woede aanvallen of is erg druk en onrustig of juist (over) actief, onzeker / faalangsten, veel aandacht nodig, geluiden maken, hangen bij tafel, onderuit zitten, benen onder zich leggen, juist de benen heel ver vooruit leggen, altijd de benen heel veruit elkaar zetten, knieën naar buiten laten vallen en voeten naar binnen staan.

Balanceren, fietsen, stelt lopen, voetballen worden moeilijk geleerd

Burn-out

Burn-out is een specifieke vorm van stress. In beroepen waar je veelvuldig en intensief contact hebt met mensen kan na verloop van tijd burn-out optreden. Burn-out betekent zoiets als afgebrand, uitgeblust en emotioneel uitgeput zijn.

Kenmerken

Een burn-out kent 3 samenhangende kenmerken:

1. Emotionele uitputting 2. Depersonalisatie 3. Gevoelens van afnemende competentie.

Het kenmerkende verschil tussen een burn-out en overspannenheid is dat als de oorzaak weggenomen wordt, men zich bij overspannenheid weer “snel” kan herstellen en weer in balans komt. Bij burn-out blijven de verschijnselen en kan men de balans niet terug vinden. Burn-out ontstaat ook meestal door een opeenstapeling van stressoren en frustraties over een lange termijn, meestal over jaren.

Oorzaak en gevolg

Een burn-out kan ontstaan door situatie op het werk of privésituaties. Ook kan het organisatorische kenmerken hebben.

De gevolgen van een burn-out kunnen we plaatsen in drie categorieën, namelijk 1. Fysieke en emotionele gevolgen 2. Interpersoonlijke gevolgen 3. Gevolgen op houding en gedrag.

Burn-out ontstaat door langdurige overmatige stress, het is een proces van jaren. Belangrijk hierbij is dat het burn-out proces omkeerbaar is, echter is dit een langdurig proces. Er bestaat geen pasklare methode dat precies aangeeft hoe je een burn-out kunt of moet hanteren of hoe je daarbij de problemen kunt (h)erkennen of kunt oplossen.

De behandeling

Om u te helpen bij een burn-out is het erg belangrijk om positieve stappen te gaan zetten. Enkel positieve stappen zijn: zoek ontspanning, neem afstand van je werk, (h)erkennen dat je een probleem hebt, hulp en sociale steun uit je directe omgeving, professionele hulp zoeken via huis- of bedrijfsarts, zoek een therapeut waar je veilig bij voelt, de wil om er wat aan te doen, keuzes maken en durven door te voeren, de bijbehorende consequenties onderkennen en accepteren, openstaan voor veranderingen.

Dit is een traject wat u onmogelijk alleen kunt volbrengen, daarom is Welzijnsgevoel er om u te ondersteunen en te adviseren bij het maken van de voor u belangrijke keuzes.

Sensitief

Kinderen worden altijd geboren met een intuïtief gevoel, dit gevoel kan verstoort worden door de buitenwereld. Alle kinderen die geboren worden hebben het zesde zintuig open staan, het ene kind meer dan het andere.

Hoe te herkennen?

De kinderen die het zesde zintuig en/of kruinchakra nog open hebben staan leven in hun eigen wereld, zijn moeilijk te bereiken, niet geknuffeld willen worden, veel huilen, problemen met slapen, zichzelf wat aan doen, en kunnen u als ouder af wijzen. Je mag niet aan hun hoofd komen, elke aanraking vinden zij niet fijn.

Bij deze kinderen is hun gevoeligheidselement heel hoog. Elke aanraking, veel ongewoon geluid en veel mensen in een ruimte.

Kenmerken

Veel voorkomende kenmerken bij Pdd-nos/sensitief zijn: veel huilen als baby, angstig zijn om te slapen, gillen, soms dromerig zijn, concentratieproblemen, gevoelig zijn voor sferen en stemmingen van mensen om zich heen, emotioneel reageren op omgeving voedingsintolerantie, geen vlees willen eten, koemelk niet verdragen, huid problemen, astma en soms dyslexie.

Belangrijk voor de ouders

Laat het kind voelen dat het paranormale gewoon is, en maak het kind vertrouwt met dit gevoel, zodat het kind het niet vreemd vindt. Bijvoorbeeld als je een hond tijdens vuurwerk gaat vastgrijpen omdat je zelf bang bent, dan zal de hond bij elke volgende knal reageren als een angsthaas. Dus als een kind meer aandacht krijgt, en als ouders, mensen vanuit de omgeving vragen gaan stellen, kan hier door de fantasie of beeldkunst een grotere rol gaan spelen. Het paranormale en/of de fantasie kunnen dan door elkaar gaan lopen. Het zal dan de aandacht trekken op school met vreemde verhalen en dan heb je de “poppetjes aan het dansen”; verstoting en pesten dus. Dan kan uw kind een mikpunt worden van pesterijtjes en komt het kind in een isolement. Ze word dan ongelukkig en uit dit in huis in heftige woede uitbarstingen, scheldpartijen enz.